تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۱۲/۲۷

مجتبی واحدی به بی بی سی فارسی گفت: حال آقای کروبی خوب بوده و گفته است که حتی اگر آزاد شود، مواضع خود را محکم تر از قبل پیگری می کندمنبع: بی‌ بی‌ سی‌ فارسی
مجتبی واحدی، یکی از مشاوران مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت که ملاقات محمدتقی کروبی با پدر و مادرش چهارشنبه شب در منزل مسکونی آنها "که توسط مأموران حکومتی تصرف و به یک زندان تمام عیار تبدیل شده" انجام گرفته است.

آقای واحدی به بی بی سی فارسی گفت که آقا و خانم کروبی در مدت بازداشت خانگی به رادیو، تلویزیون و روزنامه دسترسی نداشته اند و داروهای آنها به مدت دو هفته به آنها داده نمی شده است.
با این حال، به گفته آقای واحدی، حال آقای کروبی خوب بوده و گفته است که حتی اگر آزاد شود، مواضع خود را محکم تر از قبل پیگری می کند؛ اما خانم کروبی بسیار لاغر شده است.
چند روز پس از آغاز حصر خانگی آقای کروبی و همسرش، فرزندان آنها گفته بودند که در مراجعه به منازل مسکونی والدینشان اجازه ورود پیدا نکرده اند و نشانه ای از حضور آنها در خانه ندیده اند.
فرزندان آقای کروبی گفته بودند که چراغ های خانه در طول شب خاموش و بعضی شیشه های مجتمع مسکونی آنها شکسته شده بود و هیچ پاسخی به در زدن آنها داده نشده است.
اکنون آقای واحدی می گوید که تمام پنجره های آپارتمان محل سکونت آقای کروبی و همسرش مسدود شده است "به طوری که نور از آن ها عبور نمی کند".

بشنوید


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر