تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۹/۹

آلبوم عشق سرعت از کیوسک

دموکراسی دینی/ پیتزای قورمه سبزی

من خیلی‌ اسم این گروه را در اینترنت دیده بودم، فکر میکردم که کارشان خوب باشد اما نه به این خوبی‌!!
جای موسیقی سبز در بالاترین خالیست
تقدیم به جنبش سبز
من خیلی‌ اسم این گروه را در اینترنت دیده بودم، فکر میکردم که کارشان خوب باشد اما نه به این خوبی‌!!
شا م و ناهار نداریم/ جاش می‌خوریم کیک زرد/ ..../ ۲ زار ته گنجه بود/ اونم دادیم فلسطین .....
دموکراسی دینی/ پیتزای قورمه سبزی
جای موسیقی سبز در بالاترین خالیست
تقدیم به جنبش سبز

۱۳۸۹/۸/۲۶

ماهی سیاه کوچولو

من کلاس چهارم دبستان که بودم این کتاب را معلم مهربانی به نام حمید مومنی در کلاس برای‌ ما میخواند. همه بچه‌ها این آقای مومنی را خیلی‌ دوست داشتند چون هم جوان بود و هم اصلا اهل تنبیه و سخت گیری نبود. سال بعد دیگر او را در مدرسه ندیدیم. ناظم مدرسه میگفت آقای مومنی به یک مدرسه دیگر منتقل شده!
سال ۱۳۵۸ در میدان منیریه تهران همه دانش آموزان سمپات گروه سیاسی آزدا نه‌ روزنامه و کتاب میفرختند. در بین کتابهای سازمان فداییان خلق عکس نویسنده کتابی‌ توجهم را جلب کرد. عکس آقای مومنی بود. عنوان کتاب یادم نیست اما به عنوان نویسنده چاپ شده بود: شهید حمید مومنی.
یاد آن معلم مهربان بخیر


شب چله بود. ته دریا ماهی پیر دوازده هزار تا از بچه ها و نوه هایش را دور خودش جمع کرده بود و برای آنها قصه می گفت: 

«یکی بود یکی نبود. یک ماهی سیاه کوچولو بود كه با مادرش در جویباری زندگی می کرد.این جویبار از دیواره های سنگی کوه بیرون می زد و در ته دره روان می شد. 

خانه ی ماهی کوچولو و مادرش پشت سنگ سیاهی بود؛ زیر سقفی از خزه. شب ها ، دوتایی زیر خزه ها می خوابیدند. ماهی کوچولو حسرت به دلش مانده بود که یک دفعه هم که شده، مهتاب را توی خانه شان ببیند! 

مادر و بچه ، صبح تا شام دنبال همدیگر می افتادند و گاهی هم قاطی ماهی های دیگر می شدند و تند تند ، توی یک تکه جا ، می رفتند وبر می گشتند. این بچه یکی یک دانه بود - چون از ده هزار تخمی که مادر گذاشته بود - تنها همین یک بچه سالم در آمده بود. 

چند روزی بود که ماهی کوچولو تو فکر بود و خیلی کم حرف می زد. با تنبلی و بی میلی از این طرف به آن طرف می رفت و بر می گشت و بیشتر وقت ها هم از مادرش عقب می افتاد. مادر خیال میکرد بچه اش کسالتی دارد که به زودی برطرف خواهد شد ، اما نگو که درد ماهی سیاه از چیز دیگری است! 

یک روز صبح زود، آفتاب نزده ، ماهی کوچولو مادرش را بیدار کرد و گفت: 

«مادر، می خواهم با تو چند کلمه یی حرف بزنم». 

مادر خواب آلود گفت:« بچه جون ، حالا هم وقت گیر آوردی! حرفت را بگذار برای بعد ، بهتر نیست برویم گردش؟ » 

ماهی کوچولو گفت:« نه مادر ، من دیگر نمی توانم گردش کنم. باید از اینجا بروم.» 

مادرش گفت :« حتما باید بروی؟» 

ماهی کوچولو گفت: « آره مادر باید بروم.» 

مادرش گفت:« آخر، صبح به این زودی کجا می خواهی بروی؟» 

ماهی سیاه کوچولو گفت:« می خواهم بروم ببینم آخر جویبار کجاست. می دانی مادر ، من ماه هاست تو این فکرم که آخر جویبار کجاست و هنوز که هنوز است ، نتوانسته ام چیزی سر در بیاورم. از دیشب تا حالا چشم به هم نگذاشته ام و همه اش فکر کرده ام. آخرش هم تصمیم گرفتم خودم بروم آخر جویبار را پیدا کنم. دلم می خواهد بدانم جاهای دیگر چه خبرهایی هست.» 

مادر خندید و گفت:« من هم وقتی بچه بودم ، خیلی از این فکرها می کردم. آخر جانم! جویبار که اول و آخر ندارد ؛همین است که هست! جویبار همیشه روان است و به هیچ جایی هم نمی رسد.» 

ماهی سیاه کوچولو گفت:« آخر مادر جان ، مگر نه اینست که هر چیزی به آخر می رسد؟ شب به آخر می رسد ، روز به آخر می رسد؛ هفته ، ماه ، سال...... » 

مادرش میان حرفش دوید و گفت:« این حرفهای گنده گنده را بگذار کنار، پاشو برویم گردش. حالا موقع گردش است نه این حرف ها!» 

ماهی سیاه کوچولو گفت:« نه مادر ، من دیگر از این گردش ها خسته شده ام ، می خواهم راه بیفتم و بروم ببینم جاهای دیگر چه خبرهایی هست. ممکن است فکر کنی که یك کسی این حرفها را به ماهی کوچولو یاد داده ، اما بدان که من خودم خیلی وقت است در این فکرم. البته خیلی چیزها هم از این و آن یاد گرفته ام ؛ مثلا این را فهمیده ام که بیشتر ماهی ها، موقع پیری شکایت می کنند که زندگیشان را بیخودی تلف کرده اند. دایم ناله و نفرین می کنند و از همه چیز شکایت دارند. من می خواهم بدانم که ، راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا ، هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد؟.....» 

وقتی حرف ماهی کوچولو تمام شد ، مادرش گفت:« بچه جان! مگر به سرت زده ؟ دنیا!..... دنیا!.....دنیا دیگر یعنی چه ؟ دنیا همین جاست که ما هستیم ، زندگی هم همین است که ما داریم...» 

در این وقت ، ماهی بزرگی به خانه ی آنها نزدیک شد و گفت:« همسایه، سر چی با بچه ات بگو مگو می کنی ، انگار امروز خیال گردش کردن ندارید؟» 

مادر ماهی ، به صدای همسایه ، از خانه بیرون آمد و گفت :« چه سال و زمانه یی شده! حالا دیگر بچه ها می خواهند به مادرهاشان چیز یاد بدهند.» 

همسایه گفت :« چطور مگر؟» 

مادر ماهی گفت:« ببین این نیم وجبی کجاها می خواهد برود! دایم میگوید می خواهم بروم ببینم دنیا چه خبرست! چه حرف ها ی گنده گنده یی!» 

همسایه گفت :« کوچولو ، ببینم تو از کی تا حالا عالم و فیلسوف شده ای و ما را خبر نکرده ای؟» 

ماهی کوچولو گفت :« خانم! من نمی دانم شما «عالم و فیلسوف» به چه می گویید. من فقط از این گردش ها خسته شده ام و نمی خواهم به این گردش های خسته کننده ادامه بدهم و الکی خوش باشم و یک دفعه چشم باز کنم ببینم مثل شماها پیر شده ام و هنوز هم همان ماهی چشم و گوش بسته ام که بودم.» 

همسایه گفت:« وا ! ... چه حرف ها!» 

مادرش گفت :« من هیچ فکر نمی کردم بچه ی یکی یک دانه ام اینطوری از آب در بیاید. نمی دانم کدام بدجنسی زیر پای بچه ی نازنینم نشسته!» 

ماهی کوچولو گفت:« هیچ کس زیر پای من ننشسته. من خودم عقل و هوش دارم و می فهمم، چشم دارم و می بینم.» 

۱۳۸۹/۸/۱۲

تقدیم به رهبر فرزانه

اقتدار از لبان سرخ رهبر سرازیر است
ای رهبر فرزانه،
و اکسن اثر نداره،
به هاشمی‌ بگو تو،
شیاف برات بذاره،
اگر شیاف نداره،
به مهدی شون بسپاره،
از انگلیس بیاره،
اگه اون هم نداره،
مصباح شیاف داره،
به یاد اون قدیما،
خودش اون جات میزاره،
دستش برکت داره،
خودت گفتی‌ فرزانه:
چشم بصیرت داره،
خواهش دارم فرزانه،
محمود خبر نداره،
اگه خبر دار بشه،
شیاف را بر میداره،
اون جای خودش میزاره،