تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۸/۱۲

تقدیم به رهبر فرزانه

اقتدار از لبان سرخ رهبر سرازیر است
ای رهبر فرزانه،
و اکسن اثر نداره،
به هاشمی‌ بگو تو،
شیاف برات بذاره،
اگر شیاف نداره،
به مهدی شون بسپاره،
از انگلیس بیاره،
اگه اون هم نداره،
مصباح شیاف داره،
به یاد اون قدیما،
خودش اون جات میزاره،
دستش برکت داره،
خودت گفتی‌ فرزانه:
چشم بصیرت داره،
خواهش دارم فرزانه،
محمود خبر نداره،
اگه خبر دار بشه،
شیاف را بر میداره،
اون جای خودش میزاره،

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر