تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۶/۱۰/۲۶

پاداش سرکوبگران بسیجی‌، سکه‌های طلا! لاف حکومت عدل علی‌ را میزند اما بسان معاویه خدائی می‌کند.
آدم بی‌ اختیار یاد فیلم امام علی‌ می‌‌افتد که معاویه کیسه‌های طلا را بسوی سردسته چماقداران پرتاب میکرد تا بین اراذل و اوباش تقسیم کند.
کپی‌ نامه دستور فرمانده سپاه محمد رسول الله مبنی ٔبر پرداخت سکه بهار آزادی به تمام بسیجیان سرکوبگر دی ۱۳۹۶.
ویدئو را تماشا کنید: