تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۴/۲۴

خرابهِ جمکران پیش از انقلاب ، کاخِ جمکرانِ امروز


جمکران پیش از انقلاب
منبع تصاویر مهر نیوز

 شکوه جمکران روز 23 تیر 1390 
کاخِ جمکرانِ امروزو امروز..

 و فقر گسترده در سرزمین خرافات زده هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر