تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۱/۲۰

‏حبیب الله لطیفی را اعدام نکنید

 حکومت اسلامی قصد دارد تا ساعتی دیگر ( بامداد یکشنبە) حبیب اللە لطیفی دانشجوی زندانی کرد را اعدام کند. خانوادە و دوستان این دانشجوی دربند از سازمانهای مدافع حقوق بشر میخواهند تمام توان خود را برای جلوگیری از این اعدام بکار بگیرند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر