تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۱/۲۷

اعدام سه نفر در شیراز :حکومت قرون وسطایی اسلامی باردیگر برای ایجاد وحشت و "زهر چشم گرفتن" دست به اعدام در ملا عام زد


منبع: وب سایت پیک ایران
این سه تن از قربانیان نظامی هستند که  با توسل به قوانین اسلامی،  ایران را از هر جهت به قهقرا برده است. بیکاری، فقر، اعتیاد گسترده و ممنوع بودن شادی جامعه  ای بوجود آورده که سبب ناهنجاریهای گسترده اجتماعی شده است.
در همین رابطه :

سه شهروند شیرازی در ملاءعام اعدام شدند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر