تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۱/۲۵

آخوند سعیدی : اقای خامنه ای هنگام تولد، زمان خروج از مادر یا علی گفت و قابله در جواب گفت : اوا خدا مرگم بده! بچه مونگوله!! "یا حسین میر حسین" باید میگفت!! ..

آخوند مزدور و تحویل دادن توهمات دینی!!
لابد، سید علی‌ خامنه‌ای ترفیق درجه گرفته و از سید خراسانی بودن به امام زمانی‌ رسیده!؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر