تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۱۱/۲۲

"فریاد "منافق برو گمشو" چماقداران در ۲۲ بهمن بر چماقداری دگر "رحیم مشایی


درگیری چماقداران و مرد هزار چهره

!خلاصه، همیشه مرگ بر یکی‌، حالا هر کسی‌ بیشتر دم دست باشه
با چه جانورانی طرفیم، به خدا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر