تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۱۰/۱۱

احمدی‌نژاد:بخدا، سند این پژو قراضه موجود است! دزدی نیست، با پول امام زمان خریدم
!شماره نداره هنوز، عروس باکره


 BBCدر سایت
فارسی خواندم که گویا احمدی‌نژاد خودروی خود را
به مزأیده گذاشته تا با مبلغ دریافتی
!کمکی‌ به چماقداران مستضعف بکنه
از تصویر این خودرو مشخصه که صافکاری و روغن سوزی نداره
!!تودوزی و لاستیک هم یک
ماشین عین عروس، اصلاً ماشین عروس، رنگ اشم سفید
شیری خوشگل و ناناز مثل خود احمدی‌نژاد! فقط
!گویا ترمز نداره؟ ترمز ماشین هم به خود محمود رفته
.من خیلی‌ خیلی‌ مشتری ام
تنها سوال باقی‌ مونده اینکه
آیا سند این ماشین موجوده؟ که لابد طبق گفته
های این ۶ سال که همه سند‌ها موجود است
سند این پژو نازنازی هم موجوده. واسه یکبار
هم که شده
!!سند را نشان بده تا قول نامه را محضری کنیم دیگه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر