تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۱۰/۲۸

!ارتش سایبری فتنه گران بی‌ بصیرت کاربر می‌‌پذیرد

خواهران فتنه گر‌ ولایتی با بصیرت


مقام معظم بالاترین ۴ عدد دعوتنامه را اهدا نموده اند تا ارتش سایبری فتنه گران بی‌ بصیرت بنا بر تشخیص مصلحت، ۴ 
.کاربر جدید را پس از گزینش و آموزش به همکاری دعوت نماید
.فتنه گران شاغل در بیت مقام معظم بالاترین میتوانند، ایمیل آدرس دوستان فتنه گر‌ خود را در قسمت کامنت وارد نمایند

.پیروز و بی‌ بصیرت باشید


.پا نوشت: فتنه گران ولایتی خودشان را لوس نکنند چون پروفایل‌ها با دقت مرور خواهد شد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر