تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۱/۱۱/۲۸

حضور دوباره میسدر و میسیز جونز در بین رد بول خوران ۲۲ بهمن!

 میسدر و میسیز جونز در بین رد بول خوران ۲۲ بهمن


تصویر اولی‌ مربوط به ۲۲ بهمن ۲ سال پیش است.
۲ سال پیش که تصویر میستر جونز و عیال مربوطه را در بین امّت شهید پرور و همیشه نان به نرخ روز خور مشاهده کردم، سعی‌ کردم که خودم را قانع کنم که خوب لابد جوگیر شده اند و تن‌ به این چاپلوسی ولایتی داده اند.
چون تیپ آنها هم خیلی‌ کلوین کلینی بود، لقب ساندیس خوران را زیاد مناسب نیافتم و با یک درجه ترفیع آنها را ملقب به
البته بعدا وجدانا، یک مقدار هم خود را سرزنش کردم که شاید در نام گذاری خود از خط بصیرت عبور کرده ام!! "خط بصیرت"!!
شرمنده اینقدر که در فضای مجازی بجای دعوت به راهپیمایی و یا یک حرکت سازنده از طرف شورای هماهنگی‌ جنبش سبز، سخنرانی‌ خامنه‌ای و دیگر اوباش رژیم را خوانده‌ام یک کم ادبیاتم آخوندی شده، پوزش..


به هر حال، از اینکار خود کمی‌ دلگیر بودم، تا اینکه امثال دوباره در راهپیمایی ۲۲ بهمن میستر و میسیز جونز خودی نشان دادند و خبرگزاری فالس هم طبق معمول تریپ روشنفکری زد و تصویر اینها را چاپ کرد.

با توجه به این خود نمایی امسال این ۲ موجود، دیگر همان لقب رد بول خوران نیز اهانت به تمام نوشابه‌های دنیا است، بنابر این من این کلمه قرمز(رد) را حذف کرده و اینان را بول خوران ولایت می‌‌نامم که گویا بر طبق احادیث شفا بخش هم هست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر