تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۱/۱۱/۵

بازدید علی‌ آقا پروین از خبرگزاری فالس!تصاویری از دیدار پروین از این خبرگزاری سازمان اطلاعات و گفتگو با مدیر عامل فالس، خلاصه چاپلوسی این سلطان باشگاه پرسپولیس!


البته ایشان چندین سال پیش که رفسنجانی‌ خرش چهار نعل می‌‌تازید، خیلی‌ دور و بر تاپاله این خر طلایی حرکت میکرد اما گویا این علی‌ آقا ما خیلی‌ در تشخیص بوی تاپاله تازه مهارت دارند!!

بی‌اختیار یاد شادروان ناصر حجازی افتادم که داغ چاپلوسی را بر دل‌ این رژیم گذاشت و سربلند جاودانه شد.

 آری عقاب ایران زمین از شهر کلاغ‌ها پرید، اما کلاغ قرمز ما هنوز بدنبال لاشه است.. 

دیدار علی پروین با سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارسهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر