تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۱/۱۰/۲۷

پدر شهید کرامت الله زارعیان بر آرامگاه فرزندش

فیلمی از پدر کرامت الله زارعیان بر آرامگاه فرزندش
خانواده کرامت الله زارعیان می گویند روی سنگ قبر او نوشته ایم «مظلومِ مقتول» چون پزشکی قانونی علت مرگ را خودکشی اعلام نکرد و قاضی

کشیک هم وقتی در محل حادثه حاضر شد، از انگشت نگاری محل سر باز زد. یکی از بستگان کرامت زارعیان این فیلم را در تایید سخنان خواهر و پدر

کرامت زارعیان برایم ارسال کرده که نشان می دهد روی سنگ قبر نوشته شده است: مقتول.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر