تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۱/۹/۲۰

تصویری از رهبران جنبش سبز ملت ایران

این عکس را امروز در سایت کلمه  پیدا کردم.

نمی‌ دانم که این تصویری قدیمی‌ از موسوی و رهنورد است و یا اینکه مربوط به حبس خانگی این عزیزان است، فقط می‌‌دانم که ملتی فراموشکار و ظلم پذیر هستیم.

با امیرکبیر شروع کردیم، به مصدق، بازرگان و منتظری رسیدیم. حبس خانگی و دق مرگ شدن از بی‌ وفأیی ما ملت!
گویا اینک نیز نوبت به موسوی کروبی و رهنورد رسیده!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر