تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۱۲/۱۲

حضور مفتخور جماران در انتخابات خونین
از رای دادن سید خندان اصلاحات بدتر، مشارکت این کوه چربی‌ جماران در این سیرک انتصابات است.
تو گویی قهوه‌ای شدن بهشت زهرا توسط احمدی‌نژاد نیز، این کوه چربی‌ را مذاب نکرد
اما در فردای ایران، موج سبز تمامی‌ این نجاست‌ها را از دامن وطن پاک خواهد کرد.
این هم تصاویر خیانت دیگر روحانی نما‌های بی‌ وطن همراه با القاب مربوطه!
آیت‌الله بساز و بفروش سابق


آیت‌الله ویلچیر

آیت‌الله نویسنده سابق مجله مبتذل! زن روز

آیت‌الله نخودی

آیت‌الله وودی آلن(جهود)

آیت‌الله نخودی-۲

آیت‌الله خاتمی نخندان


آیت‌الله فیلسوف مخالف حقوق بشر

۱ نظر: