تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۱۲/۹

خامنه‌ای وتوالت صحرائی !

توالت صحرائی
خامنه‌ای و  توالت صحرائی ، ایکاش به همان سنگر قناعت میکرد و به مملکت....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر