تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۶/۹

دعای عید فطر امسال " خدایا، یک سخنگوی افغانی هم نصیب ما کن"من معمولا زیاد با خدا درددل نمیکنم، چون میانه زیاد خوبی‌ با هم نداریم! اما این فیلم مصاحبه فضل الرحمان اوریا، کارشناس مسائل سیاسی را که دیدم،
 تصمیم گرفتم اینبار به بارگاه حق تعالی متوسل شده و تقاضای یک سخنگوی افغانی برای این
شورای هماهنگی‌ جنبش سبز" به درگاه باری تعالی ارائه نمایم
                                        حرف هایی که فضل در عرض ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه گفت 
خیلی‌ بیشتر در یوتیوب بازدیدکننده داشت
تا ۲ ساعت مصاحبه سخنگوی فعلی‌ که از بردن نام خامنه‌ای و جمهوری اسلامی    وحشت دارههیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر