تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۶/۷

تصاویری کمیاب از آوارگی خمینی در ترکیه، بدون عمامه و با لباس شخصی‌!

تصاویری از خمینی آواره، بدون عمامه و لباس عادی در ترکیه
به همراه مصطفی خمینی پسر ارشد او
خمینی در بن‌بست‌های متروک نجفهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر