تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۵/۱۳

فتنه دریایی در ساحل آنتالیا ..
تیتر صفحه اول روزنامه وطن ترکیه:

"جوانان ایران آب بازی کردند، ملاها عصبانی شدن"

 با توجه به تنش موجود بین دولت ایران و ترکیه بخاطر تظاهرات مردم سوریه و مطلب نوشته شده روزنامه وطن،
شاید فردا جوانان دستگیر شده دوباره در سیمای جمهوری اسلامی ظاهر شوند 

و اعتراف به جاسوسی برای دولت ترکیه بنمایند و
در باره دوره‌های فشرده آموزش "آب بازی و فتنه دریایی" که در مدت اقامت خود و خانواده در ساحل آنتالیا آموخته اند، 
توضیحات خود جوشی ارائه دهند!

گردانندگان آژانس‌های مسافرتی‌ نیز سر کردگان این فتنه دریایی شناخته خواهند شد و حمل تفنگ آب پاش هم حرام اعلام شده و قابل تعزیر...

این وقاحت جمهوری اسلامی را پایانی نیست!!!!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر