تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۲/۲/۲۱

اینجا، بابا! دوربین را بیار اینجا، هاشمی‌ را بی‌خیال..


بازار گرمی‌ بوزینه برای مسدر بین

فکر می‌‌کنید احمدی‌نژاد، چی‌ داره فریاد میزنه؟

۲ نظر:

 1. پاسخ‌ها
  1. بازرگان در مجلس در جواب فحش و ناسزای خلخالی احمق گفت:

   آن که بما نریده بود! کلاغ کون دریده بود..

   اگر مؤدب انتقاد کرده بودی، احتیاج به درس تاریخ نبود..

   حذف