تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۸۹/۹/۱۹

حضور بر مزار آیت ا...... منتظریپدر معنوی جنبش سبز، چه با شکوه به سوی خدای خود هجرت کردی، درود بر تو پدر

در روز آزادی وطن، آسوده و به دور از دشنه دژخیمان یزیدی بر مزار پاک تو خواهیم گریست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر