تعداد بازدید از صفحه در هفته گذشته

۱۳۹۰/۸/۳

جنبش تصرف وال استریت(قبلی‌) یا خمینی استریت فعلی‌؟

بسیجی‌ دهان گشاد در کنار دانشجویان جوان!! دانشگاه تهران


..خیابان‌های تهران، سکوت جنبش سبز و جولان بسیجیان دهان گشاد

این سکوت ما و ایران، اینقدر گویاست که احتیاجی به تفسیر تصاویر زیر نیست
خیابان غیبت ما، جولانگاه قاتلان جوانان ایران زمین شده
شاید تحصن همفکران رهبران در بند جنبش سبز، موسوی و کروبی، این سکوت را بشکند؟بسیجی‌ دهان گشاد در کنار دانشجویان جوان!! دانشگاه تهران

جنبش تصرف وال استریت(قبلی‌) یا خمینی استریت فعلی‌؟


دوست دختر بسیجی‌ دهان گشاد بعد از عمل ناموفّق "تغییر جنسیت"

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر